Novo u NN 49/2022

2022-04-26

U Narodnim novinama broj 49/2022 objavljeni su:


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

i

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19


U izmjeni pravilnika o mjeri potpore za ribarske luke izmijenjen je članak 6. stavak 1. točka e), u kojem sad piše: korisnik može imati i glavni projekt, ali je dužan ishodovati građevinsku dozvolu najkasnije do podnošenja prvoga Zahtjeva za isplatu.

U Pravilniku o dodjeli potpore za COVID, za koju su zahtjevi trebali biti predani do 15. travnja, dodani su alati potegača šabakun, potegača oližnica, plivarica za veliku plavu ribu - tunolovka i plivarica lokardara.