Novost - dozvole za športski i rekreacijski ribolov u trajanju od 150 dana

2021-08-06

U Narodnim novinama broj 87/2021 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Ovim Pravilnikom se uvodi nova kategorija za trajanje i kupnju športske ili rekreacijske dozvole za ribolov na moru od 150 dana.

Tako se sada mogu kupiti dnevne i višednevne dozvole za jedan, tri, sedam ili 150 dana te godišnje dozvole koje se izdaju za kalendarsku godinu. Dozvole za 150 dana i godišnje dozvole traju najduže do 24.00 sata 31. prosinca kalendarske godine za koju su izdane.

Godišnje dozvole se prodaju samo do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, što je predstavljalo problem svima koji su zakasnili kupiti dozvolu, a žele se baviti ribolovom malo duže od 7 dana.

Sada postoji mogućnost kupnje ove malo duže dozvole koja košta 600 kn za športski i 750 kn za rekreacijski ribolov. Ova cijena je veća od cijene godišnje dozvole, koja košta 350 kn za športski i 500 kn za rekreacijski ribolov.

Dozvole za rekreacijski ribolov za maloljetne osobe, osobe koje su navršile 65 godina, punoljetne osobe do 65. godine života te dozvole za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu biti će moguće kupiti u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva, kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola te putem web stranice Uprave ribarstva. Dozvole za invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske i dozvole za osobe koje su umirovljenici biti će moguće kupiti isključivo u Upravi ribarstva i ispostavama područnih jedinica Uprave ribarstva te kod pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za prodaju dozvola.
Dozvole za športski ribolov biti će moguće kupiti kod članica Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru.

Cijene svih dozvola u trajanju od 150 dana su sljedeće: