Novosti iz Narodnih novina i e-savjetovanja

2024-03-03

U Narodnim novinama broj 25/2024 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom.

Ovaj pravilnik je bio najavljen na esavjetovanju, ali verzija koja je objavljena u Narodnim novinama se razlikuje od prijedloga.

Najvažnija razlika je da će od sad u svibnju biti dozvoljeno loviti srdelarom tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 31. svibnja u 12:00 sati do 30 t po plovilu.

Razdoblja za ribolov srdelarom su sljedeća:

 • od 24. prosinca u 12:00 sati do 16. siječnja u 24:00 sati - REDOVITA ZABRANA RIBOLOVA
 • od 17. siječnja u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sata - PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVA
 • od 16. veljače u 00:00 do zadnjeg dana veljače u 12:00 sati - 7 ribolovnih dana i 30 tona
 • od zadnjeg dana veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati - 60 tona
 • od 31. ožujka u 12:00 sati do 25. travnja u 24:00 sata - 100 tona

 • od 26.travnja u 00:00 sati do 25. svibnja u 24:00 sata - PRIVREMENA OBUSTAVA RIBOLOVA

 • od 31. svibnja u 12:00 sati do 30. lipnja u 12:00 sati - 100 tona

 • od 26. svibnja u 00:00 sati do 31. svibnja u 12:00 sati - 30 tona
 • od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati - 100 tona

 • od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati - 100 tona

 • od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati - 100 tona

 • od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati - 100 tona

 • od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati - 100 tona

 • od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati - 100 tona


Mijenja se još i članak 7. o područjima posebne regulacije obavljanja ribolova plivaricom srdelarom, u kojem se u stavku 1. točka c) spojila s točkom d), tako da je to područje određeno točkama: Rt Ploča (Punta Planka) – Rt Rat (Drvenik Mali) – Rt Kružić (Drvenik Mali) – Rt Širan (Drvenik Veli) – sjeverni rt Orud – južni rt Orud – Rt Gaj (Šolta) – Rt Livka (Šolta) – Rt Ražanj (Brač) – Dugi rt (Brač) – Rt Tatinja (Hvar) – Rt Nedilja (Hvar) – Rt Šćedra (Šćedro) – Rt vrh Šćedra (Šćedro) – uvala Prigradica (Korčula) – uvala Trsteno (Korčula) – Rt Osičac (Pelješac) (Područje 3. na karti u Prilogu 3.).


Na esavjetovanju se nalaze Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) i Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.

Ribolovne mogućnosti za igluna ostaju iste što se tiče državne kvote za 2024. godinu, ali se mijenjaju individualne kvote za ribolov parangalom, a osim toga u popisu plovila koja imaju kvotu za ribolov parangalom je jedno plovilo manje nego prošle godine.

Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (NN 63/2022, 38/2023) bi se prema prijedlogu trebao dosta izmijeniti, pa predlažemo zainteresiranima da se uključe u esavjetovanje i pročitaju sve predložene izmjene.