Objavljen indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu

2023-01-29

Na mrežnim stranicama euribarstvo.hr objavljen je indikativni plan objave natječaja Programa za pomorstvo i ribarstvo za 2023. godinu.

Prema planu, prve mjere potpora bi trebale biti objavljene u svibnju i to Mjera I.7. Otkup ribolovnih prava, Mjera II.2. Produktivna ulaganja u akvakulturu i Mjera IV.4. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture.

Za lipanj su najavljene samo mjere namijenjene za akvakulturu: Mjera II.10. Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša i Mjera II.13. Osiguranje akvakulturnih stokova.

U srpnju se planira nova mjera Mjera I.5. Osiguranje ribarskih plovila, kao i mjera Mjera IV.1. Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište namijenjena Organizacijama proizvođača.

U kolovozu su dvije mjere - Mjera II.7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta i Mjera IV.3. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Za jesen ostaje interesantna nova mjera Mjera I.4. Prva kupnja plovila za mlade ribare i stare već dugo očekivane mjere Mjera I.8. Zaštita zdravlja i sigurnosti, Mjera I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena, Mjera I.21. Zamjena motora, Mjera I.22. Dodana vrijednost i kvaliteta proizvoda i Mjera I.23. Ribarske luke i iskrcajna mjesta.


Prema usmenim najavama, za sve mjere bi trebali biti prihvatljivi troškovi nastali od zatvaranja posljednjeg starog natječaja do otvaranja novog, osim troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.


Dodatne informacije u vezi mjera potpore koje još nisu bile korištene u prošlim programskim razdobljima možemo naći u Uredbi (EU) 2021/1139 o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i to za prvu kupnju ribarskog plovila - članak 17.

"EFPRA može poduprijeti prvu kupnju ribarskog plovila ili stjecanje djelomičnog vlasništva nad ribarskim plovilom.

2. Potpora iz ovog članka može se dodijeliti samo fizičkoj osobi koja:

(a) nije starija od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva za potporu; i

(b) najmanje je pet godina radila kao ribar ili je stekla odgovarajuću kvalifikaciju.

3. Potpora na temelju stavka 1. može se dodijeliti i pravnim osobama koje su u potpunosti u vlasništvu jedne ili više fizičkih osoba koje sve ispunjavaju uvjete iz stavka 2.

4. Potpora iz ovog članka može se dodijeliti za zajedničku prvu kupnju ribarskog plovila od strane više fizičkih osoba koje sve ispunjavaju uvjete iz stavka 2.

5. Potpora iz ovog članka može se dodijeliti i za stjecanje djelomičnog vlasništva nad ribarskim plovilom fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete utvrđene u stavku 2. i za koju se smatra da ima upravljačka prava nad tim plovilom jer je u vlasništvu najmanje 33 % plovila ili udjela u plovilu ili pravnom subjektu koji ispunjava uvjete iz stavka 3. i za kojeg se smatra da ima upravljačka prava nad tim plovilom jer je u vlasništvu najmanje 33 % plovila ili udjela u plovilu.

6. Potpora na temelju ovog članka može se dodijeliti samo za ribarsko plovilo za koje vrijedi sljedeće:

(a) pripada segmentu flote za koji je u najnovijem izvješću o ribolovnom kapacitetu iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je uravnotežen s ribolovnim mogućnostima koje su dostupne tom segmentu;

(b) opremljeno je za obavljanje ribolovnih aktivnosti;

(c) njegova duljina preko svega nije veća od 24 metra;

(d) registrirano je u registru flote Unije najmanje tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu u slučaju plovila za mali priobalni ribolov, a najmanje pet kalendarskih godina u slučaju druge vrste plovila; i

(e) registrirano je u registru flote Unije najviše 30 kalendarskih godina koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

7. Prva kupnja ribarskog plovila za koju je pružena potpora iz ovog članka ne smatra se prijenosom vlasništva nad poduzećem u smislu članka 13. točke (g)."


Uvjeti za korištenje ove mjere potpore će, naravno, biti poznati tek kada se objave Pravilnik i Natječaj.