Objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora«

2021-01-02

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 147/2020 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena - zamjena motora«.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21.»Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena - zamjena motora« je objavljen u NN 138/2020.

Zahtjev i obrasci se nalaze na poveznici: https://euribarstvo.hr/natjecaji/novi-pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-i-21-energetska-ucinkovitost-i-ublazavanje-klimatskih-promjena-zamjena-motora/

Rok za podnošenje zahtjeva je 1. travnja 2021. godine.

Predmet potpore su ulaganja u zamjenu motora u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila ALI SAMO ZA PLOVILA KOJA PRIPADAJU SEGMENTIMA FLOTE NAVEDENIM u Prilogu I Natječaja (nalazi se niže dolje).

Kako se određuje pripadnost plovila segmentu flote? Pripadnost plovila segmentu flote određuje se prema podacima iz službenih evidencija Uprave ribarstva, za provjeru može se poslati email na eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Intenzitet javne potpore iznosi samo 30 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga natječaja iznosi 50.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Prihvatljivi korisnik: vlasnik ribarskog plovila. Korisnik mora biti vlasnik važeće povlastice, ribarsko plovilo mora biti u funkciji, ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje dvije kalendarske godine koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, ribarsko plovilo mora imati dostatnu ribolovnu aktivnost od najmanje 20 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu (2020. g.).

Uvjeti prihvatljivosti: operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti odnosno motor ne smije biti ugrađen u ribarsko plovilo i stavljen u funkciju u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 16. kolovoza 2020. godine, izuzevši troškove koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika i uzimajući u obzir članak 4. stavak 1. točku j) Pravilnika.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u zamjenu glavnih motora ribarskih plovila, pod sljedećim uvjetima:

a) za plovila duljine <12 metara, snaga novog motora u kW mora biti manja ili jednaka snazi motora kojeg se zamjenjuje

b) za plovila duljine ≥12<18 metara, snaga novog motora u kW mora biti najmanje 20 posto manja u odnosu na snagu motora kojeg se zamjenjuje

c) za plovila duljine ≥18<24 metra, snaga novog motora u kW mora biti najmanje 30 posto manja u odnosu na snagu motora koji se zamjenjuje.

Neprihvatljivi troškovi: plaćanja u gotovini, trošak vlastitog rada, troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja.

Obveze korisnika: Korisnik je dužan u roku od petnaest dana od odobrenja upisa promjene motora u upisnik pomorskih ribarskih brodova odnosno očevidnik brodica od strane nadležnog ministarstva podnijeti Upravi ribarstva zahtjev za upis novog motora u povlasticu. Korisnik ne smije ribarsko plovilo koje je predmet potpore prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava. Korisnik predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjena, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

PRILOG I. POPIS SEGMENATA RIBARSKE FLOTE

Na temelju Izvješća o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribarske flote Republike Hrvatske za 2019. godinu, u skladu sa člankom 3. stavkom 2. Pravilnika i točkom 1. podtočkom 3. ovoga natječaja, prihvatljiva je zamjena motora za ribarska plovila koja pripadaju segmentima kako slijedi: