Objavljen je novi pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga

2022-10-06

U Narodnim novinama broj 115/2022 objavljen je novi Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga.

Time prestaje važiti Pravilnik o ribarskim zadrugama iz 2010. godine.


Novosti su većinom pojednostavljenja u vezi priznavanja, ali ono što je osobito važno je da će sve Ribarske zadruge priznate sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine«, br. 48/2010) morati podnijeti Zahtjev za priznavanje ribarske zadruge sukladno ovom Pravilniku u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, dakle do 12. travnja 2023. godine.

Ako već priznata ribarska zadruga ne dostavi Zahtjev za priznavanje ili se utvrdi da ne udovoljava uvjetima priznavanja sukladno ovom Pravilniku, Ministarstvo će ukinuti postojeće rješenje o priznavanju.


Novosti u pravilniku:

  • ranije je bio uvjet da zadruga mora imati najmanje 7 članova, i to ovlaštenika povlastice za ribolov ili nositelja dozvole za akvakulturu, a za djelatnost ribolova je postojao dodatan uvjet od najmanje 60 ribolovnih dana godišnje za svakog ovlaštenika
  • u novom pravilniku zadruga može biti ribarska ako ima 7 članova ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov ili samo 3 člana koji su nositelji dozvole za akvakulturu, iako po Zakonu o zadrugama i dalje mora imati najmanje 7 osnivača.
  • Zadruga koja ima članove ribare, mora biti registrirana kao prvi kupac.
  • članovi zadruge smiju biti članovi SAMO jedne ribarske zadruge
  • po novom pravilniku, zadruga smije prodavati više od 80% ukupne financijske vrijednosti prodane ribe istom kupcu na godišnjoj razini (po starom nije smjela)
  • po starom pravilniku, članovi ribarske zadruge su morali od svoje ukupno prodane količine preko ribarske zadruge prodavati najmanje 20% u prvoj godini nakon priznanja te 80% u drugoj godini nakon priznanja i svake sljedeće godine. Novim pravilnikom to više nije uvjet.
  • prema starom pravilniku, članovi ribarske zadruge nisu smjeli obavljati djelatnost trgovine ribom na veliko, osim ako su prodavali ribu iz vlastitoga ulova. Novim pravilnikom to više nije uvjet.
  • prema novom pravilniku, više nije potrebno dostaviti Ministarstvu Poslovno-gospodarski plan ribarske zadruge.


Sukladno Zakonu o zadrugama, osnivačka skupština zadruge ipak donosi pravila koja su osnivački i temeljni opći akt zadruge. Ona sadrže odredbe o načinu stjecanja članstva, ulozima, odgovornostima članova, upotrebi dobiti i ostalim pitanjima vezanim za poslovanje i rad zadruge.