Objavljen je Pravilnik o plombiranju i oduzimanju prilikom prekršaja u ribarstvu

2021-08-26

U Narodnim novinama broj 93/2021 objavljen je Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

− postupak plombiranja proizvoda ribarstva i akvakulture, ribolovnih alata i opreme, plovila, objekata te prijevoznih sredstava i/ili spremnika i drugih predmeta kojim je počinjen prekršaj;

− postupanje s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva i akvakulture, ribolovnim alatom i opremom, te drugim predmetima kojim je počinjen prekršaj;

− postupanje s ribolovnim alatom i opremom koji su nađeni odbačeni ili neoznačeni u/i na moru i kopnenim ribolovnim vodama.


Predmeti plombiranja - proizvodi ribarstva i akvakulture, ribolovni alati i oprema, plovila, objekti te prijevozna sredstva i/ili spremnici i drugi predmeti kojima je počinjen prekršaj.

Privremeno oduzeti proizvodi ribarstva i akvakulture koji su lakopokvarljivi smatrat će se nusproizvodima te će se s njima postupati u skladu s postupanjem s nusproizvodima temeljem propisima o hrani, a samo živi proizvodi ribarstva koji su oduzeti u ribolovu mogu se vratiti u more ili kopnene ribolovne vode po usmenom rješenju inspektora.

Inspektor će zapisnikom evidentirati količinu, vrstu, stanje prezentacije te u slučaju svježih proizvoda kategoriju svježine proizvoda iz stavka 1. ovog članka te usmenim rješenjem naložiti zbrinjavanje nusproizvoda.

Vrijednost privremeno oduzetih proizvoda ribarstva i akvakulture utvrdit će se po prosječnoj cijeni riba i drugih morskih organizama za prethodni mjesec, iz baze podataka uprave nadležne za poslove ribarstva.

Trošak zbrinjavanja nusproizvoda snosi stranka u postupku.

Svi privremeno oduzeti alati i oprema će se skladištiti u prostorima za skladištenje alata i opreme Ministarstva poljoprivrede ili u slučaju postupanja ribočuvara u prostorima ovlaštenika ribolovnog prava; a iznimno se mogu skladištiti i u prostorima/mjestu koji odredi inspektor.

Neoznačeni ribolovni alat i/ili oprema koji tijekom inspekcijskog nadzora inspektor ili ovlaštene osobe pronašli u/na moru ili na obali te kopnenim ribolovnim vodama će se izuzeti iz prostora te privremeno zbrinuti o čemu će se sastaviti zapisnik. Alat i oprema čije su tehničke karakteristike u suprotnosti s propisima će se neškodljivo ukloniti, a Ministarstvo će imenovati povjerenstva za neškodljivo uklanjanje alata i opreme po ispostavama ribarske inspekcije.