Objavljen Pravilnik o provedbi mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«

2023-12-20

U Narodnim novinama broj 150/2023 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«.

Rokovi predaje zahtjeva, uvjeti za dodjelu potpore i maksimalni iznosi za financiranje će biti poznati tek nakon objave Natječaja za ovu mjeru.

Korisnici potpore mogu biti gospodarski subjekti u ribarstvu (fizička osoba ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ili nositelj dozvole za akvakulturu ili korisnik odobrenog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture) ili zajednički korisnici (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Kao ni u 2022. godini, iz ove mjere neće se moći financirati vozila hladnjače (troškovi kupnje službenih i specijaliziranih vozila). Od ostalih neprihvaljivih troškova ističemo potrošni materijal, primarnu sirovinu i repromaterijal, osim ako su takvi troškovi sastavni dio nabavljene usluge te su obuhvaćeni ponudom odnosno tehničkom specifikacijom/troškovnikom za tu uslugu te nabavu opreme/uređaja/strojeva za pakiranje.


Opis prihvatljivih aktivnosti i troškova ćemo pokušati pojednostaviti, a za sve detalje predlažemo da pažljivo pročitate sam pravilnik.


Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture koje se provode s ciljem:

  • pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište

Prihvatljivi su troškovi: troškovi nalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, kao što su troškovi nabave usluga ispitivanja tržišta i studija, organizacije i sudjelovanja na sajmovima i sličnim događajima, organizacije i provedbe informativno-edukativnih aktivnosti, izrade i distribucije/oglašavanja informativno-promotivnih materijala, izrada internet stranice i slični troškovi

  • promicanja kvalitete i dodane vrijednosti te certificiranja proizvoda

Prihvatljivi su troškovi: registracije proizvoda i prilagodba korisnika relevantnim zahtjevima za usklađenost i certificiranje (npr. zaštićene oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla, za tradicionalne specijalitete itd), troškovi uvođenja sustava kvalitete te promocija održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući certifikaciju, sustave kvalitete i promociju proizvoda malog priobalnog ribolova; troškovi predstavljanja i pakiranja proizvoda, uključujući izradu informativno-promotivnih materijala, internet stranice, razvoj dizajna pakiranja, zakup/najam promotivnog prostora za predstavljanje proizvoda

  • doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta

Prihvatljivi su troškovi: troškovi ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu

  • doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša

Prihvatljivi su troškovi: prihvatljivi su troškovi jačanja transparentnosti proizvodnje i tržišta te unaprjeđenje sustava sljedivosti kroz sustave informiranja potrošača koji nadilaze minimalne zahtjeve informiranja odnosno označavanja proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući troškove nabave opreme i/ili usluga u svrhu uvođenja i/ili unaprjeđenja sljedivosti, kao što su troškovi usluge savjetovanja i/ili osmišljavanja sustava informiranja potrošača, troškovi informatičke opreme i računalnih programa te slični troškovi

  • provođenja promotivnih, informativnih i komunikacijskih kampanja.

Prihvatljivi su troškovi: vođenja promotivnih, informativnih i komunikacijskih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi, pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke; troškovi organizacije i sudjelovanja na sajmovima i sličnim događajima, organizacije i provedbe informativno-edukativnih aktivnosti, izrade i distribucije/oglašavanja informativno-promotivnih materijala, izrada internet stranice i slični troškovi.