Objavljeni Pravilnik i Natječaj za mjeru kompenzacije za rat u Ukrajini

2022-11-22

U Narodnim novinama broj 135/2022 je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija«, a u oglasnom dijelu broja 137/2022 i natječaj za dodjelu potpore.


Ovim Pravilnikom se propisuje dodjela mjere potpore - naknade za izgubljeni prihod i dodatne troškove do kojih je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

Korisnici potpore će biti gospodarski subjekti u ribarstvu iz sektora:

a) gospodarskog ribolova na moru

b) akvakulture

c) prerade proizvoda ribarstva i akvakulture.

Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 1. ožujka 2022. godine do 30. rujna 2022. godine

Uvjeti dodjele potpore:

  • zahtjev za dodjelu potpore se podnosi po korisniku, za jedan ili više sektora (jedan korisnik = jedan zahtjev)
  • za gospodarski ribolov na moru korisnik je ovlaštenik, odnosno gospodarski subjekt koji obavlja gospodarski ribolov na moru
  • obrazac Zahtjeva za dodjelu i isplatu potpore i Popis obvezne dokumentacije su dostupni na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/)
  • rok za podnošenje zahtjeva je do 19. prosinca 2022. godine
  • zahtjev se podnosi pismeno, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. 'Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija' - ne otvarati«


Poznati su uvjeti koje će morati ispuniti ribari, a to je minimalna ribolovna aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.), kao i minimalna količina prodanog ulova od 500 kg ili minimalna vrijednost prodanog ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva (2021.), a navedena količina odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune.


IZRAČUN JAVNE POTPORE

1. izračun za gospodarski ribolov na moru

prema formuli K = a*b, za svaki mjesec od ožujka 2022. do rujna 2022., a na kraju se svi iznosi zbroje

pri čemu je

K - iznos kompenzacije (potpore) po plovilu za mjesec na koji se kompenzacija odnosi

a - konstanta iz Tablice 1.

b - broj ribolovnih dana pojedinog plovila prema podacima iz dokumentacije o ulovu (očevidnik/izvješće o ulovu) u mjesecu za koji se izračunava kompenzacija


Konstante a se mijenjaju po mjesecima, segmentima flote - alatima i dužini plovila, pa tablica ima više od 25 redova. Iz tog razloga donosimo primjer izračuna potpore za jedno plovilo koje pretežno obavlja ribolov mrežama stajaćicama i ima dužinu do 6 metara.

Podaci o segmentima flote uzimaju se prema segmentaciji flote u 2021. godini, odnosno gledati će se pretežiti ribolovni alat koji se koristio tijekom 2021. godine.

2. Izračun za akvakulturu i preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

K = a*b

pri čemu je:

K - iznos kompenzacije za mjesec na koji se kompenzacija odnosi.

a - fiksni dio kompenzacije za mjesec na koji se kompenzacija odnosi (Tablica 2.) - razlikuje se za vrste uzgoja (školjkaši, bijela riba, tune, prerada itd.)

b - količina proizvedenog (prodanog) proizvoda u akvakulturi/preradi proizvoda ribarstva i akvakulture u kilogramima u mjesecu za koji se izračunava kompenzacija

Količina proizvedenog (prodanog) proizvoda u akvakulturi podrazumijeva količinu proizvedenih akvakulturnih organizama koji su prodani, a sukladno podacima u knjigovodstvenoj dokumentaciji (npr. kartice konta, IRA, KPR, računi i sl.)

Količina proizvedenog (prodanog) proizvoda u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture podrazumijeva količinu proizvoda proizvedenih u objektu za preradu proizvoda ribarstva koji su prodani, a sukladno podacima (npr. kartice konta, IRA, KPR, računi i sl.), i to »bruto težinu« SKU-a bez palete« (SKU - Stock keeping unit).


Za detalje predlažemo da pročitate tekst Natječaja i provjerite koeficijente za svoj segment gospodarske djelatnosti.