Objavljena izmjena Pravilnika o Organizacijama proizvođača

2023-11-30

U Narodnim novinama 142/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija.

Najvažnija izmjena se odnosi na uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u akvakulturi.

Ovom izmjenom se uvodi da se organizacija proizvođača u akvakulturi može priznati osim za skupine vrsta za područje države, još i za ukupnu proizvodnju u akvakulturi i za skupinu vrsta školjkaša na području županije.

Do sada je važilo pravilo da dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da ukupna proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi najmanje 40% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje.

Izmjenom pravilnika je ovo pravilo ublaženo i od sada ukupna proizvodnja svih članova treba biti:

– najmanje 30 % od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države izražene u količini i vrijednosti

– najmanje 30 % od ukupne proizvodnje po skupini vrste na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje ili

– najmanje 40 % od ukupne proizvodnje skupine vrsta školjkaša na području pojedine županije izražene u količini i vrijednosti.

Od sada se obrasci zahtjeva za priznavanje OP, plana proizvodnje i godišnjeg izvješća trebaju preuzeti na mrežnim stranicama https://ribarstvo.mps.hr/ te obrasci iz priloga pravinika više ne vrijede.

Godišnje izvješće za 2023. godinu se iznimno dostavlja do 20. siječnja 2024. godine, umjesto do  do 31. ožujka kao što je važilo do sada.