Odobreno još jedno rezalište - sad ih je 3 :)

2024-05-28

Odobreno je još jedno brodogradilište/rezalište za obavljanje uništavanja ribarskih plovila u Kalima, NAUTA LAMJANA d.o.o.

Sva tri rezališta mogu prihvatiti brodove do 300 tona, od čelika, aluminija, drva ili stakloplastike, ali jedino brodogradilište NAUTA LAMJANA d.o.o. je odobreno za brodove od 40 do 45 metara dužine.

Rezališta se odnose na Mjeru I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023.