Ograničenje cijene plavog dizela na 6,50 kn/l

2022-02-07

U Narodnim novinama broj 17/2022 objavljena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.


Ovom Uredbom utvrđuju se iznosi najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje energetski subjekti koji se bave trgovinom na veliko naftnim derivatima i/ili trgovinom na malo naftnim derivatima, smiju primijeniti na području Republike Hrvatske.

Slična Uredba je donesena u listopadu prošle godine, ali ona se odnosila samo na cijene motornog benzina i običnog dizel goriva (EURODIZEL BS).

U novoj Uredbi se dodatno ograničava i cijena plavog dizela na iznos od 6,50 kn/l (maloprodajna cijena s porezom na dodanu vrijednost).

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana.

Vlada može izmjenom Uredbe produžiti ovo razdoblje ili pak ukinuti Uredbu prije isteka.

Trenutna cijena plavog dizela je 6,82 kn/l (Petrol, INA, Lukoil), odnosno 6,92 kn/l na Crodux benzinskim postajama.


Podsjećamo, zahtjev za izdavanje kartice za korištenje plavog dizela za ribarstvo se predaje u područnim ispostavama Uprave ribarstva, dok se zahtjev za karticu za plavi dizel za plovidbu predaje u poslovnicama FINA-e.

Ribarska plovila koja koriste bezolovni benzin imaju pravo na povrat trošarine, ali moraju predati zahtjev za upis u registar korisnika povrata, koji se podnosi nadležnom carinskom uredu prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZPB. Zahtjev za povrat trošarine podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i uz njega se prilažu R1 računi za kupljeni bezolovni benzin.

Obračun kvota za benzin po plovilima sastavlja Uprava ribarstva.

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama te potrebne obrasce možete preuzeti na službenim stranicama Ministarstva financija - Carinske uprave.