Otvoreno 5 natječaja za potpore

2021-11-25

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 126/2021 objavljeno je 5 natječaja za dodjelu potpora iz OPPR:

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«

 • aktivnosti koje se provode s ciljem uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u ribarstvu, uključujući na razini prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva
 • najviši iznos potpore po korisniku: 100.000,00 eura
 • rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: do 31. siječnja 2022. godine
 • rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu: 1. prosinca 2023. godine

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

 • Predmet ovoga natječaja su ulaganja i aktivnosti koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara
 • Prihvatljivi korisnici su ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru
 • najviši iznos potpore po korisniku: 75.000,00 eura
 • rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: do 31. siječnja 2022. godine
 • rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu: 1. svibnja 2023. godine

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«

 • Predmet ovoga natječaja su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila
 • najviši iznos potpore po ribarskom plovilu: 200.000,00 kuna
 • rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: do 31. siječnja 2022. godine
 • rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu: 1. svibnja 2023. godine

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

 • Predmet ovoga natječaja su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova
 • najviši iznos potpore po korisniku: 100.000,00 eura
 • rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: do 31. siječnja 2022. godine
 • rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu: 1. svibnja 2023. godine

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«

 • Predmet ovoga natječaja su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta
 • najviši iznos potpore po ribarskom plovilu: 400.000,00 kuna
 • rok za podnošenje Zahtjeva za potporu: do 31. siječnja 2022. godine
 • rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu: 1. svibnja 2023. godine

Više o svakom pojedinom natječaju će biti objavljeno naknadno putem mailing liste i web stranice https://www.plavariba.com/mjerepotpora/

U istom broju Narodnih novina objavljen je i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.