Podnošenje iskaza interesa za obavljanje ribolova srdelarom u kanalskim područjima

2023-02-01

Na mrežnim stranicama Uprave ribarstva objavljen je poziv za iskaz interesa za obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u kanalskim područjima.
Obavljanje ribolova u dijelovima Kanalskih područja je definiranio u članku 7. stavku 2. (Prilozi od 6.-9.) Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom ( NN 23/2022, 123/2022).

Ovlaštenicima povlastice koji imaju odobrenja za ribolov plivaricom srdelarom i plovila duljine od 12 m do 18 m, može se dopustiti obavljanje ribolova u Kanalskim područjima na temelju podnesenog i prihvaćenog Iskaza interesa pri čemu se Iskaz interesa podnosi putem elektroničke pošte na adresu: morsko.ribarstvo@mps.hr i rmc@mps.hr na obrascu iz Priloga 10. ovog Pravilnika, najkasnije do 10. ožujka za tekuću godinu.

Po primitku Iskaza interesa iz stavka 2. ovoga članka Uprava ribarstva će elektroničkom poštom obavijestiti podnositelja o ishodu te ukoliko se Iskaz interesa prihvati, ovlaštenik povlastice plovila ostvaruje pravo na obavljanje ribolova u Kanalskim područjima od dana primitka obavijesti do 15. studenoga tekuće godine, vodeći računa o razdoblju trajne i privremene zabrane obavljanja ribolova plivaricom srdelarom.

Plovilima kojima se prihvati obavljanje ribolova u kanalskim područjima, ukupni godišnji ulov svih vrsta ograničen je na 280 t po plovilu. Ukoliko se u tekućoj godini dostigne ulov od 280 t svih vrsta, plovilo može nastaviti ribolov izvan Područja posebne regulacije ribolova do kraja tekuće godine, a unutar Područja posebne regulacije ribolova zabranjuje mu se ribolov tijekom razdoblja od naredne dvije kalendarske godine.

Iznimno, od 16. studenog do kraja ribolovne sezone sva plovila duljine veće od 12m, a do 18m u Područjima posebne regulacije ribolova definiranog u članku 7. stavku 1. Pravilnika (Prilozi od 1.-5.) ribolov mogu obavljati najviše 10 dana tijekom svakog od mjesečnih razdoblja.