Potpora male vrijednosti za ribare povećana za 70 posto i druge novosti iz NN 37/2022

2022-03-23

U Narodnim novinama broj 37/2022 objavljena je izmjena Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu (»Narodne novine«, broj 84/17, 20/19, 45/20 i 9/22).

Izmjena se odnosi samo na Prilog I. - izračun državne potpore za gospodarski ribolov na moru, u kojem se riječi: »130,00 kn« zamjenjuju se riječima: »220,00 kn«.

Novi izračun potpore za gospodarski ribolov na moru je sljedeći:

Potpora (kn) = GT plovila* × 70,00 kn + ukupni broj ribolovnih dana* × 220,00 kn

Pri izračunu potpore u obzir se uzimaju samo oni ribolovni dani za koje je dostavljen točno ispunjen očevidnik/izvješće o ulovu i u propisanom roku. Podaci za obračun se uzimaju iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Na primjer, za brodicu od 2 GTa koja ima 100 radnih dana novi iznos potpore iznosi:

2x70,00kn + 100x220,00kn = 140,00kn + 22.000,00kn = 22.140,00kn,

dok bi po starom izračunu to iznosilo 13.140,00kn, što je povećanje oko 69 posto.U istom broju Narodnih novina objavljen je i Pravilnik o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga).

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, 23. ožujka, a razdoblje lovostaja traje od od 1. ožujka do 31. ožujka te od 1. listopada do 30. studenoga. To bi značilo da lovostaj počinje danas i traje još 8 dana.

Lovostaj podrazumijeva zabranu za lov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanjei i iskrcavanje tunja dugokrilcaza sve kategorije ribolova, pa tako i sportski i rekreacijski.

Ovaj lovostaj se uvodi prema preporuci ICCATa broj 21-06 o planu za opravak tunja dugokrilca u Sredozemnom moru, koja je na snazi temeljem Uredbe Vijeća (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije. Ovom Uredbom je kvota za ulov tunja dugokrilca za Sredozemno more ograničena na 2500 tona, a dodatno se uvodi lovostaj zbog zaštite juvenilnog igluna. Razdoblje zabrane ribolova je određeno na biranje državama članicama: (a) razdoblja od 1. listopada do 30. studenoga i tijekom dodatnog razdoblja od mjesec dana od 15. veljače do 31. ožujka ili, alternativno, (b) tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka svake godine.Treća novost je izmjena Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, br. 46/2019, 41/2020, 94/2020 i 48/2021) kojom se briše  stavak 3. u članku 24.

Stavak 3. je glasio: "Ribarska inspekcija će obavijestiti nositelja dozvole o namjeri kontrolnog prebacivanja najmanje 48 sati prije te je nositelj dozvole dužan osigurati tehničke preduvjete za sigurno prebacivanje tuna."

Kako smo već ranije objavili, na e-savjetovanju je do 10. ožujka bilo otvoreno
Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus), u kojem se u članku 9. opisuje nasumična kontrola na uzgajalištima tuna: "Nositelji dozvole dužni su imati na raspolaganju prazan kavez ili više njih za potrebe provođenja nasumične kontrole te po nalogu inspekcije bez odlaganja poduzeti mjere za sigurnu provedbu nasumične kontrole radi utvrđivanja broja i/ili mase tuna."