Potpore za COVID - prerada i akvakultura; za drugu polovicu 2020.

2021-01-19

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 1. ožujka 2021. godine.

Podnose se Zahtjevi za dodjelu i isplatu potpore za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.

Sve o potpori za subjekte koji se bave preradom proizvoda ribarstva i akvakulture se nalazi na poveznici:

https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-iv-4-prerada-proizvoda-ribarstva-i-akvakulture-covid-19/

Sve o potpori za uzgajivače u akvakulturi se nalazi na poveznici:

https://euribarstvo.hr/natjecaji/pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-i-nacinu-dodjele-potpore-u-okviru-mjere-ii-11-zastita-javnog-zdravlja-covid-19/