Povećanje dnevne količine za prodaju s plovila

2023-12-14

U Narodnim novinama broj 148/2023 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN 113/2019, 45/2020; 66/2020, 148/2023).

Izmjenom članka 12. o prodaji s ribarskog plovila, povećana je količina ulova koji se može prodati s plovila krajnjem potrošaču s 398,17 eura (3.000,00 kuna) dnevno, po plovilu, na 800 eura. Po jednom kupcu/krajnjem potrošaču može se prodati najviše 5,00 kilograma.

Izravna prodaja dnevnog ulova proizvoda ribarstva s ribarskog plovila krajnjem potrošaču je IZUZETA OD PRVE PRODAJE. To znači da nije potrebno ispuniti prodajni list niti evidenciju vaganja, a ribar ne mora biti registrirani prvi kupac.


VAŽNO!

Za prodaju s plovila potrebno je koristiti mIzvjesce, mOcevidnik ili eOcevidnik i izdati račun putem fiskalne blagajne.


Za prodaju ulova s plovila potrebno je prethodno dostavili podatke o ribolovnom naporu i povratku/iskrcaju elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

M-izvjesce i M-ocevidnik: 

Prodaja s plovila upisuje se nakon što su upisani podaci o mjestu i vremenu iskrcaja.
U prodaju s plovila upisuju se prodane količine morskih organizama po vrstama i
ukupni iznos za koji je pojedina vrsta prodana. Količine
koje nisu prodane upisuju se kasnije posebno u iskrcajnu deklaraciju.

E-očevidnik:

U Prodaju s broda upisuju se podaci o manjoj (ograničenoj) količini prodanih vrsta privatnim osobama prije završetka ukupnog iskrcaja i u njoj će biti vidljiva vrsta koja je navedena u Naporu. Isto tako moguće je dodati vrstu pritiskom na tipku Dodaj vrstu, u slučaju da nije bilo moguće procijeniti manje količine u Naporu. Zatim se u polja predviđena za to, upišu prodana količina i ukupna cijena.