Povećanje kvote za plivarice srdelare za kraj godine

2022-10-24

Povećana je kvota za plivarice srdelare sa 100 na 120 tona za razdoblje od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (»Narodne novine«, broj 23/22), je stupio na snagu 21. listopada 2022. godine, objavom u Narodnim novinama broj 123/2022.