Povećanje kvote za tunolovce udičare, NN 116

2021-10-28

U Narodnim novinama broj 116/2021 objavljen je

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

i

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Izmjenom ovog posljednjeg pravilnika je određeno da ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ostatak izlovne kvote ili njegov dio može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom i/ili na sportski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka i/ili na prilov i/ili na ribolov u znanstvene svrhe u tekućoj kalendarskoj godini. Raspodjela Državne kvote prikazana je u tablici u Prilogu 2.

Izmjenom Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima, kvota raspoređena za gospodarski ribolov udičarskim alatima koja proizlazi iz neiskorištene kvote dodijeljene plivaricama tunolovkama raspoređuje se ravnomjerno na plovila navedena u Odluci iz članka 7. stavka 6. ovoga Pravilnika, međutim svi koji su zainteresirani za povećanje kvote moraju predati zahtjev za izdavanje novog Odobrenja, u suprotnom im se neće dodijeliti povećanje.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2021. godini: