Poziv ribarima za dostavu obrasca za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za 2022. godinu

2023-09-14

Uprava ribarstva je objavila obavijest kojom poziva ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov na moru i povlastica za mali obalni ribolov da ispunjeni EKOP obrazac za 2022. godinu dostave Upravi ribarstva najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Da li je dostava obrasca za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka obavezna?

Sukladno članku 4., stavku 1. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu ("Narodne novine", broj 79/20), dostava društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu obvezna je za sudionike u gospodarskom ribolovu, akvakulturi i preradi proizvoda ribarstva i akvakulture.

Članak 50. Zakona o morskom ribarstvu:

"Za potrebe prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u okviru provedbe godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona dužne su ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u ribolovu i preradi proizvoda ribarstva."

Članak 4. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu ("Narodne novine", broj 79/20):

"Dostava društveno-gospodarskih podataka iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezna je za populaciju ribarske flote, populaciju akvakulture i populaciju prerađivača proizvoda ribarstva i akvakulture (u daljnjem tekstu: populacije ispitanika) u skladu sa člankom 50. stavkom 1. Zakona o morskom ribarstvu i člankom 25. stavkom 2. Zakona o akvakulturi."DOSTAVA OBRAZACA:
Preuzet i popunjen EKOP obrazac dostavite Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva do 31. listopada 2023. godine na jedan od sljedećih načina:


a) elektroničkom poštom na ekop@mps.hr ili
b) poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: "Ekonomsko prikupljanje"

PODRŠKA: putem brojeva telefona 01/6443-221, 01/6474-315 i 01/6443-177 ili putem mail adrese ekop@mps.hr