Poziv za dostavu dodatne dokumentacije za mjeru "scrapping"

2023-10-09

Na stranici euribarstvo.hr je objavljena obavijest i poziv za dostavu dodatne dokumentacije vezano za Zahtjeve za potporu koji su podneseni na temelju Javnog poziva za sudjelovanje u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti (I.10) za 2022./2023. iz prosinca 2022. godine te su korisnici u okviru ovoga natječaja oni koji su iskazali interes za sudjelovanjem u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu dostavom Zahtjeva za potporu na temelju Javnog poziva.

Rok za podnošenje propisane obvezne dodatne dokumentacije traje do 31. listopada 2023. godine.

Popis obvezne dodatne dokumentacije, kao i Pravilnik, Natječaj te pripadajući obrasci mogu se pronaći ovdje.

Propisana obvezna dodatna dokumentacija koju je korisnik dužan dostaviti podnosi se u tiskanom obliku, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostavlja na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: "Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu – ne otvarati"


Ova dopuna se odnosi na Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti" za 2022./2023. godinu, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 115/2023.