Pravilnici na e-savjetovanju tijekom ožujka

2021-03-02

Aplikacija e-Savjetovanja omogućuje uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata. Na mrežnoj stranici  https://esavjetovanja.gov.hr se trenutno nalazi veći broj pravilnika iz područja morskog ribarstva koji će uskoro stupiti na snagu.

Potrebno je uključiti filtar za instituciju i odabrati Ministarstvo poljoprivrede, ili na stranici PlaveRibe pod USLUGE, naći među korisnim poveznicama E-savjetovanja.

Evo nekih od pravilnika za koje se možete uključiti u raspravu:

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19

Potpora je za ovlaštenike važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova, Potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku, što podrazumijeva i vlasnika obrta.

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Za dodjelu potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu, šteta koja je predmet potpore mora biti dokumentirana i prijavljena davatelju potpore. Trenutno nije navedeno kako će se izračunavati šteta. Najviši iznos potpore koja se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od ribljih predatora na uzgajalištima dagnji (Mytilus galloprovincialis) koju donosi ministar.

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za gospodarski ribolov mrežama potegačama s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 26. listopada 2021. godine.".

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Vlasnicima plovila koji posjeduju važeće Odobrenje za gospodarski ribolov malim plivaricama s rokom važenja do 1. travnja 2021. godine, na njihov zahtjev izdat će se novo Odobrenje koje vrijedi od dana izdavanja do 26. listopada 2021. godine.".

Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu

Dodaje se uvjet: ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 300 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a za potporu za koju se Zahtjev za potporu podnosi u i od 2022. godini, ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine moraju biti evidentirane u prodajnim listovima, ili u slučaju prodaje za plovila, količine moraju biti evidentirane kroz račune.".

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova ronjenjem

Niz novih odredbi, uključujući izdavanja odobrenja za ribolov ronjenjem uz korištenje priručne opreme.

Prijedlog Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom

Kojim se zamjenjuje dosadašnji Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 18/2019, 101/2019, 115/19, 16/2020; 28/2020; 84/2020; 141/2020

Klikom na poveznice se otvaraju dokumenti, pa možete detaljnije pročitati što Vas zanima.