Pravilnici o ribolovu plivaricom tunolovkom i o uzgoju plavoperajnih tuna

2022-06-08

U Narodnim novinama 63/2022 objavljena su dva pravilnika koja zamjenjuju i nadopunjuju Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (NN 46/2019 ) koji je imao brojne izmjene (NN 41/2020; 94/2020; 48/2021, 37/2022).


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote je vrlo opsežan i ima 35 članaka i 15 priloga.

Pravilnik izuzetno detaljno propisuje uvjete za ribolov te za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru, uvjete i kriterije za dodjelu individualne plivaričarske kvote, naknadu za dodijeljenu kvotu, način i uvjete za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom, dostavu podataka, uzorkovanje, iskrcaj i prekrcaj, promet, zajedničke ribolovne radnje, registar plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju i iskrcaju tune, prebacivanje na moru, program promatrača na plovilima i postupanje kod slučajnog ulova osjetljivih vrsta.


Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) propisuje obavezu vođenja prikaza plana uzgajališta, postupak označavanja uzgojnih instalacija, uvjete i postupak stavljanja tuna u uzgojne kaveze, uvjete i postupak izlova iz uzgojnih kaveza, prebacivanje tuna unutar uzgajališta, postupak provedbe nasumičnih kontrola, postupak kontrole prijenosa tuna, postupak prebacivanja tuna između uzgajališta, postupanje s uginulom tunom tijekom uzgoja i tunom ispod minimalne referentne veličine za očuvanje na izlovu, znanstvena istraživanja, obveze nositelja dozvole prema regionalnim promatračima na uzgajalištima i čuvanje dokumentacije.

Neke od odredbi ovog pravilnika vezane za uzgoj i izlov su se ranije nalazile u Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, međutim ovim novim pravilnikom uzgoj je puno detaljnije kontroliran, pa i ovaj pravilnik ima čak 19 priloga koji uključuju zahtjeve, deklaracije, prijave, izvješća i postupke.