Pravilnik o Državnoj kvoti

2022-02-07

U Narodnim novinama broj 16/2022 objavljen je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus).

Pravilnik je ostao nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu. Jedina razlika je smanjenje ukupne državne kvote s 952,53 tone na 950,3 tone.  Smanjenje od 2,23 tone je određeno za prilov u gospodarskom ribolovu okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom i plutajućim parangalom pri ribolovu igluna. Ostali segmenti u ribolovu imaju istu kvotu kao i 2021. godine.

Vremenska ograničenja za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) su:

  • za plivarice tunolovke od 26. svibnja u 00:00 sati do 1. srpnja u 24:00 sata
  • za plivarice tunolovke koje obavljaju ribolov za potrebe uzgoja od 26. svibnja u 00:00 sati do 15. srpnja u 24:00 sata
  • za športski i rekreacijski ribolov od 1. svibnja u 00:00 sati do 1. studenoga u 24:00 sata.
  • za udičarske alate u gospodarskom ribolovu od 15. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata

ili do iskorištenja dodijeljene godišnje ulovne kvote unutar tog razdoblja.