Pravilnik o mjeri I.9. Privremena obustava srdelare svibanj 2023

2023-06-20

U Narodnim novinama broj 66/2023 objavljen je Pravilnik o provedbi mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2023. godine.

Pravilnik se odnosi na privremenu obustava koja je trajala u razdoblju od 1. svibnja 2023. godine u 00:00 sati do 30. svibnja 2023. godine u 24:00 u trajanju od 30 dana na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Zahtjeve za potporu su korisnici već predali putem privremenog portala za prijave https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA   (rok je bio do 30. svibnja 2023. godine)

Ako se prilikom administrativne kontrole zahtjeva utvrdi da je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će putem informacijskog sustava korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu).

Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem informacijskog sustava Upravljačkom tijelu u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana preuzimanja Zahtjeva za dopunu u informacijskom sustavu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Upravljačko tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik preuzme Zahtjev za dopunu u informacijskom sustavu.

Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu u informacijskom sustavu u roku od osam dana od dana slanja, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu, te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu na oglasnoj ploči.


Iz navedenog proizlazi da je važno da korisnici ove potpore prate obavijesti u informacijskom sustavu te da se za sva dodatna pitanja u vezi korištenja tog sustava obrate Upravi ribarstva, jer u slučaju nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu, Upravljačko tijelo će izdati Rješenje o odbijanju zahtjeva za potporu.