Predaja Zahtjeva za izdavanje Odobrenja za obalne mreže potegače

2021-09-29

Podsjećamo ribare da rok za predaju Zahtjeva za izdavanje Odobrenja za obalne mreže potegače počinje od 1. listopada 2021. godine.

Bez produžetka odobrenja ne smije se obavljati ribolov tim alatima, tako da je ribarima u interesu da podnesu zahtjev u područnim ispostavama Uprave ribarstva što prije i dobiju nova odobrenja kojima će rok važenja biti do 26. listopada 2023. godine.

Podsjećam također da će se valjanost odobrenja za gospodarski ribolov mrežama potegačama produžiti samo za ona plovila koja su već imala takvo važeće odobrenje, ili kojima je odobrenje isteklo, ali je bilo važeće barem do 1. travnja 2021. godine.

Zakonski okvir:

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, NN 30/2018, 49/2018, 78/2018, 54/2019, 27/2021, 100/2021