Prijedlog izmjene de minimis potpora

2021-12-20

Na e-savjetovanju je objavljen Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu.

Podsjećamo da je u ožujku ove godine već bio jedan prijedlog za izmjenu ovog pravilnika, ali navedena izmjena nije stupila na snagu.

U ovom novom prijedlogu izmjena se ponavlja jedan uvjet prihvatljivosti za dodjelu potpore koji se odnosi na gospodarski ribolov (članak 4.), a to je da "ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 15.000,00 kuna u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Navedene količine odnosno vrijednost moraju biti evidentirane u prodajnim listovima ili kroz račune".

Ovo je poboljšana verzija prijedloga iz ožujka u kojem se tražilo da količine moraju biti evidentirane u prodajnim listovima, ili u slučaju prodaje za plovila, količine moraju biti evidentirane kroz račune.

Drugim riječima, u novom prijedlogu bi se uvažili i ostali računi za prodaju ribe, a ne samo fiskalni računi od prodaje s plovila.

Ovaj uvjet prihvatljivosti za dodjelu potope je značajno različit u odnosu na onaj koji je važio za prethodnu godinu, kada je uvjet bio da ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg i nije bilo potrebe prilaganja računa.

Druga važna izmjena se odnosi na rok za podnošenje zahtjeva za potporu koji se sada predaje počevši od 1. siječnja do 1. svibnja 2022. godine.

Posljednje, u Prilogu I. Izračun državne potpore dodaje se nakon točke 3) Gospodarski ribolov na moru, nova točka 4) koja glasi:

"4) Plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja

- u iznosu godišnjeg prihoda koji su ostvareni tim ribolovnim alatom.

* Godišnji prihod se odnosi na jednu od prethodne tri godine, a koja je financijski najpovoljnija za korisnika. Godišnji prihod se dokazuje prodajnim listovima ili računima.

Uvjet za dobivanje ove potpore je da korisnik nije obavljao ribolov ovim alatima od trenutka ograničenja zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja.".

Alati kod kojih dolazi do preklapanja s mrežom NATURA 2000 su obalne mreže potegače.

Za plovila koja ne koriste obalne mreže potegače, izračun potpore ostaje i dalje po jednadžbi:

Potpora (kn) = GT plovila* × 70,00 kn + ukupni broj ribolovnih dana* × 130,00 kn

Savjetovanje je otvoreno od 9. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022. godine.