Prijedlog za lovostaj tunja dugokrilca (Thunnus alalunga)

2022-02-17

Na e-savjetovanju je do 16. ožujka 2022. godine otvoreno Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o lovostaju tunja dugokrilca (Thunnus alalunga).

Predlaže se lovostaj kojim bi se zabranilo loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati i iskrcavati tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) u razdobljima od 1. ožujka do 31. ožujka te od 1. listopada do 30. studenog.

Ovaj lovostaj se uvodi prema preporuci ICCATa broj 21-06 o planu za opravak tunja dugokrilca u Sredozemnom moru, koja je na snazi temeljem Uredbe Vijeća (EU) 2022/109 o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije. Ovom Uredbom je kvota za ulov tunja dugokrilca za Sredozemno more ograničena na 2500 tona, a dodatno se uvodi lovostaj zbog zaštite juvenilnog igluna. Razdoblje zabrane ribolova je određeno na biranje državama članicama: (a) razdoblja od 1. listopada do 30. studenoga i tijekom dodatnog razdoblja od mjesec dana od 15. veljače do 31. ožujka ili, alternativno, (b) tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka svake godine.

U Uredbi Vijeća (EU) 2022/109 se traži još da svaka država članica ograniči broj svojih ribarskih plovila koja imaju odobrenje za ribolov sredozemnog tunja dugokrilca na broj plovila koja imaju odobrenje za ribolov te vrste (a) u 2017. ili, alternativno, (b) u 2018. za države članice koje su 2018. počele izdavati povlastice za svoja ribarska plovila.

U Hrvatskoj nemamo odobrenja za ulov ove vrste, međutim u preporuci ICCATa se spominje da će čak i plovila za sportski i rekracijski ribolov morati biti autorizirana za lov tunja dugokrilca te će njihov popis morati biti dostavljen ICCATu barem 15 dana prije početka aktivnosti lova.