NN 141/2020 - izmjena ribolovnih mogućnosti za plivarice

2020-12-21

U Narodnim novinama br. 141/2020 objavljena je izmjena pravilnika:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20 i 84/20) u članku 4. stavku 3. točki h. i u članku 6., riječi: »24. prosinca u 12:00 sati« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca u 24:00 sata«.

Time je na snazi sljedeća odredba:

Ukupni ulov sitne plave ribe ograničava se na 100 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, tijekom razdoblja:

h. od 30. studenoga u 12:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata«.

U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 31. prosinca u 24:00 sati do 31. siječnja u 24:00 sata.