Privremena obustava za koće rujan-listopad

2022-09-12

U Narodnim novinama broj 104/2022 objavljen je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2022. godini.

Pravilnikom se kao i prethodnih godina zabranjuje ribolov u ribolovnim zonama C, D i E, ali u ovoj godini je zabrana pomaknuta 5 dana ranije. Obustava počinje od 15. rujna 2022. godine u 00:00 sati i traje do 14. listopada 2022. godine u 24:00 sata.

Kao i do sad, od ograničenja su izuzeta područja u ribolovnoj zoni E:

1. dio podzone E1 sjeverno od spojnice: rt Grota na otoku Cresu - rt Pelova na otoku Krku

2. podzona E2.


Na mrežnoj stranici euribarstvo.hr objavljena je OBAVIJEST da za navedeno razdoblje postoji mogućnost financiranja, ali ponovo uvjeti i kriteriji za dodjelu nisu konačni te korisnik koji sudjeluje u privremenoj obustavi prihvaća odnosno pristaje na njihove moguće izmjene i/ili dopune.

Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore će se utvrditi odgovarajućim propisom nakon odobrenja novog Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.

Dodatno, navedeno znači da će se i Odluke o dodjeli kao i Odluke o isplati donositi tek nakon odobrenja gore navedenog Programa.

Neki od osnovnih uvjeta su da ribarsko plovilo ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom trajanja privremene obustave te mora biti vezano u luci, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom 2020. i 2021. godine, od čega najmanje 10% ili 60 ribolovnih dana u zonama C, D i E ukupno. Više informacija o uvjetima i obvezama može se pronaći ovdje.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su:

  • dostaviti obavijest o interesu za sudjelovanje na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Obavijest je potrebno dostaviti do 15. rujna 2022. godine.
    i
  • podnijeti Zahtjev za potporu na propisanom obrascu koji je dostupan na sljedećoj poveznici: Zahtjev za potporu - koćarski ribolov rujan/listopad 2022
    Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 15. rujna do 14. listopada 2022. godine.

Zahtjevi za potporu se podnose preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: "Zahtjev za potporu - privremena obustava koćarski ribolov rujan/listopad 2022. - NE OTVARATI".

Važno je napomenuti da se tijekom razdoblja privremene obustave ne smije obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost, te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila, može premjestiti ribarsko plovilo, ali uz prethodno pribavljeno odobrenje Uprave ribarstva. Zahtjevi za odobrenje premještaja i vezane obavijesti se dostavljaju na e-mail adresu: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

Napominjemo i da svi oni koji su obuhvaćeni ovim ograničenjem (ribolovne zone C, D i E), ali nisu zainteresirani za mogućnost ostvarivanja potpore, imaju pravo obavljati ribolov u nekoj od drugih zona koje imaju upisane u povlastici, ali u tom slučaju neće moći ostvariti potporu, neovisno o tome da li su dostavili obavijest o interesu i zahtjev za potporu ili ne.