Produžen je rok za dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu

2023-11-10

Na stranici novosti Uprave ribarstva objavljena je obavijest da je produžen rok za dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu do kraja mjeseca, tj. do 30. studenog 2023. godine. Obrasce možete preuzeti OVDJE.

Ribari često imaju pitanja vezana uz dostavu ovih obrazaca, pa ćemo pokušati dati neke odgovore.

Da li svi ribari moraju dostaviti popunjene obrasce za prikupljanje društveno-gospodarskih podataka?

Da, dostava ovih podataka je obavezna, u skladu sa člankom 50. Zakona o morskom ribarstvu:

Članak 50.

(1) Za potrebe prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u okviru provedbe godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona dužne su ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u ribolovu i preradi proizvoda ribarstva.


Da li postoji kazna ako se podaci ne dostave?

U Zakonu o morskom ribarstvu (NN 62/2017, 14/2019, 30/2023), u članku 85. propisana je kazna za ne-dostavljanje podataka u skladu s člankom 50.

Članak 85.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

78. tražene podatke ne dostavi sukladno članku 50. stavku 1. ovoga Zakona

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 390,00 do 1320,00 eura .

(3) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.


Zašto ja svake godine dobijem email koji me poziva na dostavu podataka, a moji kolege i prijatelji ribari ne dobiju mail i ne moraju dostaviti društveno-gospodarske podatake?

Uprava ribarstva nema email adrese svih ribara, ali onim ribarima čije adrese imaju, želi olakšati i podsjetiti ih na ovu obavezu te im pošalje email obavijest. To ne znači da i drugi ribari ne moraju dostaviti obrasce. To je obaveza svih ribara, kao i uzgajivača i prerađivača proizvoda ribarstva.


Zašto moramo dostavljati podatke koje Uprava ribarstva i Porezna uprava već imaju?

Porezna uprava ne dijeli Vaše podatke s drugim Ministarstvima, a EU traži ove podatke od Uprave ribarstva kako bi se svake godine izradila ekonomska i socijalna analiza flote. Ovi podaci su javno dostupni za sve zemlje članice EU i nalaze se na mrežnim stranicama STCEF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries).


Čemu uopće služi ta ekonomska i socijalna analiza flote?

STCEF je znanstveno i tehničko tijelo koje savjetuje Europsku komisiju i pruža podatke potrebne za donošenje važnih odluka i upravljanje. U sklopu ekonomske analize flote računaju se prihodi, dobit, ekonomska isplativost, ulovi, potrošnja goriva i drugi parametri koji ukazuju na to da je određeni segment flote održiv i isplativ. Na taj način se može donijeti odluka koje segmente flote i u kojim državama treba poticati, a za koje postoji preveliki broj plovila i treba poduzeti mjere trajne i privremene obustave ribolova.


Što su to segmenti flote?

Ribarska flota je podijeljena na segmente prema duljini plovila i korištenju ribolovnih alata.

Segmentacija flote je definirana dodatkom III Odluke Komisije od 18. prosinca 2009. o usvajanju višegodišnjeg programa Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka o morskom ribarstvu za razdoblje od 2011. do 2013. Flota se dijeli prema alatima - na plovila s mrežama stajaćicama, dredžama, pridnenom mrežom koćom, vršama ili drugim klopkama, udičarskim alatima, drugima aktivnim alatima, s polivalentnim aktivnim alatima, drugim pasivnim alatima, polivalentnim pasivnim alatima (ovdje se ubraja MOR), aktivnim i pasivnim alatima, plivaričare, pelagične koćarice i koćarice s gredom. Osim toga svaki od ovih segmenata se još dijeli i po dužini plovila, od 0-6m, 6-12m, 12-18, 18-24, 24-40 i >40m.


Zašto je u interesu svakog ribara da točno i detaljno pošalje svoje ekonomske podatke Upravi ribarstva?

Zato što o ovoj ekonomskoj analizi ovisi dodjela potpora. Ukoliko za određeni segment flote ekonomski pokazatelji nisu dobri, onosno analiza pokaže da ribolov nije isplativ, to je znak da je u tom segmentu ribolova došlo do prelova i da ne treba dodatno poticati taj segment s potporama.

Ovo je na primjer bio slučaj kod mjere I.21 - zamjena motora. Na natječaju iz 2019. godine nisu bila privatljiva plovila koja su lovila vršama, duljine od 6-12 metara, dok su u natječaju od 2020. godine i ta plovila mogla dobiti potporu, jer su im se popravili socio-ekonomaski podaci. Također, 2019. godine plivaričari nisu bili prihvatljivi korisnici, dok su 2020. g. plovila od 6-12 metara bila prihvatljiva.

U tablici je primjer analize flote mediteranskih zemalja, koja se može naći na mrežnoj stranici https://stecf.jrc.ec.europa.eu/web/stecf/reports/economic