Produženi rokovi za Zahtjeve za isplatu za 5 mjera potpore

2023-04-17

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 41/2023 objavljeno je pet izmjena natječaja Ministarstva poljoprivrede.

Produženi su rokovi za predaju Zahtjeva za isplatu za sljedeće mjere potpora iz 2021. godine:

Mjera I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« - produženo do 1. prosinca 2023. (rok je bio s 1. svibnja 2023.)

Mjera I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« - produženo do 1. studenoga 2023. (rok je bio s 1. svibnja 2023.)

Mjera I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« - produženo do 1. veljače 2024. (rok je bio s 1. svibnja 2023.)

Mjera I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« - produženo do 1. studenoga 2023. (rok je bio s 1. svibnja 2023.)

Mjera II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« - produženo do 31. prosinca 2023. (rok je bio s 1. svibnja 2023.)


Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno prihvatljivim troškovima za koje je odobrena potpora, a svi priloženi računi moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu.