Produženje autorizacija za koće i srdelare, NN 9/2024

2024-01-25

U Narodnim novinama broj 9/2024 objavljeni su pravilnici vezani za produženje autorizacija za koće i plivarice srdelare:

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

i

Pravilnik o dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom.


Kako rokovi valjanosti odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom i okružujućom mrežom srdelarom ističu 1. ožujka, ovim dopunama se propisuje produženje valjnosti, odnosno izdavanje novih Odobrenja koje vrijedi za razdoblje od dana izdavanja do 1. ožujka 2026. godine za srdelare i do 31. prosinca 2026. godine za pridnene povlačne koće.

Vlasnici plovila koja imaju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova ovim alatima trebaju do 1. ožujka predati zahtjeve za izdavanje novih odobrenja u područnim ispostavama Uprave ribarstva. Nema posebnih uvjeta za ovo produženje, osim da je na plovilu instaliran VMS i e-očevidnik. Odobrenje se može izdati i u slučaju da ugrađeni VMS uređaj i e-očevidnik nisu funkcionalni, ako je povlastica pohranjena u Upisnik pohranjenih povlastica.

Zahtjev se može podnijeti i nakon 1. ožujka 2024. godine, ali se u tom slučaju nakon 1. ožujka ne smije obavljati ribolov navedenim alatom, sve dok ne bude izdano novo rješenje o izdavanju odobrenja.


U istom broju Narodnih novina je objavljen i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta.