Produženje odobrenja za male plivarice

2021-10-14

U Narodnim novinama broj 110/2021 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom.

Izmjenom pravilnika se regulira produženje važenja odobrenja za ribolov malim plivaricama.

Odobrenja će se izdavati samo onim ribarima koji imaju trenutno važeća odobrenja, odnosno neće biti izdavanja novih odobrenja.

Odobrenja za korištenje malih mreža plivarica imaju rok važenja do 26. listopada 2021. godine, odnosno ističu za desetak dana. Pozivaju se ribari da predaju zahtjeve za produženje odnosno izdavanje novih odobrenja i prije isteka roka važenja, budući da će se dozvoliti obavljanje ribolova malim plivaricama plovilima na koje je izdano Odobrenje s rokom važenja do 26. listopada 2021. godine, i nakon isteka važenja, u slučaju kada je vlasnik plovila podnio zahtjev za izdavanjem novog Odobrenja do dana 20. listopada 2021. godine.

Nova odobrenja će se izdavati s rokom važenja do 26. listopada 2024. godine.

Izmjenom pravilnika ukida se iznimka kojom se ranije dozvoljavalo korištenje mreže plivarice ciplarice, igličare, palamidare i oližnice u akvatoriju unutar 300 metara od obale bez obzira na dubinu. Plovila koja su ranije imala izdana Odobrenja s jasnom naznakom »Odobrenje za rad unutar 300m od obale« u rubrici Napomena u obrascu Odobrenja, sada će dobiti odobrenja bez takve naznake, sve dok se ispred Europske komisije ne obnovi derogacija za ovu iznimku.