Produženje rokova za predaju zahtjeva za isplatu - NN 65/2021

2021-06-12

U oglasnom dijelu Narodnih novina broj 65/2021 objavljene su 3 izmjene natječaja čime su produženi sljedeći rokovi:

RADI SE O STARIM NATJEČAJIMA ZA KOJE SU VEĆ ZAVRŠENI ROKOVI PREDAJE ZAHTJEVA ZA POTPORU.

Novi natječaji za mjere I.1 i II.1 su još uvijek otvoreni, a krajnji rokovi za prijavu na te natječaje su 2. kolovoza 2021. godine.