Puno novosti u Narodnim novinama broj 53/2022

2022-05-06

U Narodnim novinama broj 53/2022 objavljeno je:

Ovim pravilnikom propisuju se, između ostalog, način raspodjele ulovne kvote, postupak provedbe Javnog natječaja, uvjeti i način obavljanja ribolova na trofejne primjerke tune te način izvještavanja, rokovi i obveza prijave ulova. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (NN 61/2018, 41/2020), a očekujemo da će uskoro biti objavljen i Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini.

 

U sljedeće četiri izmjene pravilnika radi se o člancima kojima su se propisala posebna iskrcajna mjesta za ribolovne alate, koji su u svakom od pravilnika bila navedena u prilozima. Prilozi iz pravilnika se brišu, a iskrcajna mjesta se od sada navode u naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila, a koja je također objavljena u ovom broju Narodnih novina.

  • Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru - ovom Naredbom određuje se popis iskrcajnih mjesta za sva plovila iz gospodarskog ribolova na moru koja su ostvarila ulov upotrebom ribolovnih alata: pridnena povlačna mreža koća, okružujuća mreža plivarica - srdelara, dredža, potegača za lov gire tipa »migavica« i tipa »girarica«, potegača velikog oka tipa »šabakun« i potegača malog oka tipa »oližnica«, okružujuća mreža plivarica palamidara, plivarica ciplarica, plivarica lokardara, plivarica igličara i plivarica oližnica. Također su navedena i iskrcajna mjesta za ulov u području Jabučkog džepa s autoriziranim plovilima za ribolov u Jabučkom džepu, ulov male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom namijenjene za hranidbu tune na uzgajalištima, za plovila upisana u ICCAT registar plovila pod kategorijom »Ostala plovila« te smiju obavljati poslove hranjenja tuna i za ulov vrsta obuhvaćenih ICCAT višegodišnjim planovima upravljanja/oporavka (plavoperajne tune (Thunnus thynnus) ulovljene tunolovkom ili udičarskim alatima (odnosi se samo na gospodarski ribolov) te igluna (Xiphias gladius). Obuhvaćen je još i iskrcaj crvenog koralja (Corallium rubrum) i jegulje (Anguilla anguilla).