Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini

2022-06-15

Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva objavljeni su Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini.

Najviša postignuta cijena je 10,20 EUR/kg, a najniža cijena kojom je kupljena kvota je 6,30 EUR/kg. To su više cijene u odnosu na prošlu godinu kada je kilogram kvote prodan za 5,30 - 7,10 EUR/kg.

Također, prošle godine su bile objavljene samo šifre ponuditelja, dok je ove godine moguće vidjeti imena svih 41 ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima Natječaja (od toga 25 koji su najpovoljniji i imaju pravo na kvotu) te 25 ponuditelja koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja.

Ponuditelji iz Tablice 1. (najpovoljniji ponuditelji) dužni su u roku od sedam dana od dana objave obavijesti o rezultatima natječaja (od danas, 15.06.2022.  godine), za nastavak procedure za ostvarivanje prava na obavljanje rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, na e-adresu morsko.ribarstvo@mps.hr dostaviti potvrdu da je u Državni proračun izvršena uplata iznosa navedenog u ponudi.