Rokovi za predaju zahtjeva za državne potpore

2023-02-28

Na mrežnoj stranici Uprave ribarstva je objavljena obavijest o podnošenju zahtjeva za državne potpore u 2023. godini u kojoj su navedeni rokovi za podnošenje zahtjeva:

Za državne potpore male vrijednosti (de minimis)  -  do 1. svibnja 2023. godine.

Za kompenzaciju za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci - do 1. travnja 2023. godine.

Za državnu potporu za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima - od 15. ožujka 2023. do 15. travnja 2023. godine.

Za državnu potporu za štete na uzgajalištima dagnji - do 1. travnja 2023. godine.


Zahtjevi se šalju na adresu:

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb