Kako se pravilno iskazuju COVID potpore u poslovnim knjigama - NOVO

2020-12-20

Obrtnici primljene potpore vezane uz COVID mjere ne iskazuju kao poslovne primitke!

Obveznici poreza na dohodak

Iako se novčane potpore i poticaji primljeni za obavljanje samostalne djelatnosti smatraju poslovnim primicima, ove je godine radi izvanrednih okolnosti vezanih uz COVID 19, došlo do izmjena odredbi Zakona o porezu na dohodak, prema kojima se "Iznimno, poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju se primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak." (članak 31. st. 9. Zakona o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20). To znači da se ove godine primljene potpore za očuvanje radnih mjesta od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne uključuju u ukupne primitke. Za obrtnike poslodavce, neovisno da li vode poslovne knjige ili porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, primici od primljenih potpora se ne smatraju poslovnim primicima i ne iskazuju se u Knjizi primitaka i izdataka (obrazac KPI) niti u evidenciji prometa koju vode obrtnici paušalci (obrazac KPR). U poslovne primitke se ne iskazuju potpore primljene za zaposlene radnike, niti potpora za obrtnika. Istovremeno obrtnici koji vode Knjigu primitaka i izdatka u poslovne izdatke evidentiraju ukupno isplaćene bruto plaće i doprinose na plaću, te plaćene doprinose za svoje osobno socijalno osiguranje.

Obveznici poreza na dobit

Obrtnici koji su obveznici poreza na dobit primljenu potporu za očuvanje radnih mjesta evidentiraju u prihode. U rashodima poslovanja iskazuju ukupne bruto plaće i doprinose na plaću kao troškove odnosno rashode poslovanja, koji su u pravilu veći od iznosa primljenih potpora. Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit, primljeni iznosi potpora se isključuju iz porezne osnovice.

IZVOR: Obrtnička komora Istarske županije

Koristite odjeljke sa slikama kako biste vizualno razdijelili sadržaj

Naslovi i odjeljci sa slikama izvrsno će razdijeliti sadržaj Vašeg bloga. Glavni dijelovi Vašeg bloga mogu biti raspoređeni pomoću slika, u skladu sa sadržajem koji u njemu pokrivate.

Koristite blockquote formatiranje za naglašavanje citiranih izvora.

Vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est.