SSF University

2021-04-08

GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) i FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) putem platforme Friends of SSF (SSF - small-scale fisheries) organiziraju 5 online tečajeva za ribare koji će se moći pratiti na engleskom jeziku, a u sklopu takozvanog SSF Sveučilišta.

Small-scale fisheries ili mali priobalni ribolov obuhvaća gospodarske ribare koji koriste plovila do 12 metara i ne upotrebljavaju povlačne alate, pa se time izdvajaju od industrijskog ribolova koji iskorištava morske resurse u puno većim razmjerima.

SSF Sveučilište je predviđeno za ribare i radnike na ribarskim plovilima kao i predstavnike njihovih udruženja na području Sredozemnog i Crnog mora.

Moguće je prijaviti se na 5 odvojenih tečajeva po temama:

  • Promoting strong and innovative SSF value chains (May - July 2021)
  • Decent work and social protection (September 2021)
  • Participatory management processes (October 2021)
  • Collaboration between small-scale fishers and scientists: a strategy for enhancing research, data collection and fisheries management (November 2021)
  • Small-scale fishers: guardians of our changing marine environment (December 2021)

Cijeli program se nalazi na ovoj poveznici.

Prijava se vrši putem online obrasca na kojem se navodi iskaz interesa za pojedini tečaj.

Sva pitanja se mogu postaviti putem email adrese RPOA-SSF@gfcmonline.org