Upitnik "Otpadni ribolovni alati i morski otpad"

2022-10-24

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, u okviru projekta "Unaprjeđenje podataka o otpadu od plastike u Republici Hrvatskoj" (HRPWD) provodi prikupljanje podataka putem upitnika. Upitnici se mogu popuniti online ili u papirnatom obliku, a papirnate obrasce se može zatražiti putem e-maila otpadodplastike@mingor.hr ili na broj telefona 01/5502-984.


MINGOR moli da se upitnici ispune najkasnije do 28. listopada.


Prvi upitnik je za proizvođače i trgovce ribolovnim alatima: Ribolovni alat koji sadrži plastiku i koji je stavljen na tržište na području Republike Hrvatske. Ispitanici su pravne ili fizičke osobe/obrtnici koja na tržište RH stavljaju ribolovni alat (ili njegove komponente) za morski ribolov (gospodarski i/ili negospodarski) i akvakulturu morskih organizama, a koji sadržava plastiku. To znači da ribolovni alat profesionalno proizvodi, prodaje ili uvozi/unosi, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, među ostalim i putem ugovora na daljinu.

Drugi upitnik je za ribare i rekreativce: Upitnik "Otpadni ribolovni alati i morski otpad". Ispitanik je osoba koja koristi ribolovne alate koji sadrže plastiku pri obavljanju gospodarskih i/ili negospodarskih ribolovnih aktivnosti ili akvakulturi, ili vadi iz mora pronađene ulovljene ribolovne alate.

Treći upitnik je za uzgajivače u akvakulturi,  lučke uprave ili koncesionare: Upitnik "Gospodarenje otpadnim ribolovnim alatima i ostalim morskim otpadom". Ispitanik je lučka uprava ili koncesionar: luke posebne namjene-ribarske luke; luke otvorene za javni promet / lučkog uređaja za prihvat otpada; luke nautičkog turizma-marina, privezište, sidrište; lokacije akvakulture (morskih organizama).