Upute za izračun količine ulova za korisnike mIzvješća

2022-01-13

Mnogi ribari koji ispunjavaju zahtjeve za potporu, a korisnici su mobilnih aplikacija mIzvješće ili mOcevidnik ne znaju kako pregledati svoje unesene podatke o ulovu.


Uprava ribarstva je za tu svrhu napravila mobilni portal - web stranicu, nazvanu mRibarstvo.

Na toj stranici se može ući u aplikaciju mSustav koja služi za pregled unesenih elektronskih dokumenata preko mobilnih aplikacija.

Dio portala je namijenjen gospodarskim ribarima - korisnicima mobilnih aplikacija mOčevidnik i mIzvješće koji će odsad moći pregledati sve svoje ulovne dokumente te statističke izvještaje o vlastitom ulovu i prodaji s plovila.

Prijavom na Mobilnom portalu na web adresi mobile.ribarstvo.hr/mvcportal/ pomoću istog korisničkog imena i lozinke koje koriste za ulaz na svoje aplikacije mOčevidnik ili mIzvješće, korisnici će moći pregledati sve statističke podatke za sve godine koji su uneseni putem aplikacija mOčevidnik ili mIzvješće, a moguće je koristiti i razne filtere kako bi se dobivali precizniji izvještaji.

Ovi izvještaji su osobito interesantni jer omogućuju pregled ulova po vrstama, po alatima ili pak ukupnu vrijednost iskrcaja i prodaje s vlastitog plovila.

Upute za izradu i korištenje izvještaja mogu se pročitati nakon prijave na Portal pod opcijom Podrška na vrhu ekrana.

Za dodatnu pomoć, pitanja se mogu postaviti RMC-u na broj telefona 01/6443-188.