VAŽNA OBAVIJEST! JAVNI POZIV ZA – "scrapping"/TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI

2022-12-22

Na mrežnim stranicama  Uprave ribarstva https://euribarstvo.hr/ objavljen je Javni poziv za sudjelovanje u mjeri trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti za 2022.-2023.

Predmet potpore je naknada vlasniku ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna bespovratna
novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti uništavanjem ribarskog plovila ili
prenamjenom u druge djelatnosti
izvan gospodarskog ribolova.

VAŽNO!!! Konačni uvjeti, kriteriji, način dodjele i izračun potpore utvrdit će se odgovarajućim propisom te se o potpori ne odlučuje na temelju ovog Javnog poziva.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje od 21. prosinca 2022. godine do 31. siječnja 2023. godine.

Uvjeti:

1. važeća autorizacija za koću ili plivaricu srdelaru

2. minimalno 90 ribolovnih dana godišnje tijekom dvije zadnje kalendarske godine koje su prethodile godini podnošenja Zahtjeva za potporu, dakle ILI 90+90 2021 i 2020 ako se zahtjev predaje u prosincu, ILI 90+90 2021 i 2022 ako se zahtjev predaje u siječnju 2023. godine. Ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno uzadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju.

3. ribarsko plovilo mora biti u funkciji, staro najmanje 15 godina i mora biti upisano u Registar ribarske flote najmanje 5 godina


Udio javne potpore iznosi 100 posto.

Naknada se izračunava prema bruto tonaži plovila (po segmentu ribarske flote kojemu plovilo pripada) te prema starosti plovila.

Osnovni iznos naknade (EUR) = (a*GT+X)

U slučaju prenamjene ribarskog plovila u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova, izračunati iznos prema Tablicama I. i 2. se umanjuje za 30%.


Zahtjev za potporu i popratna dokumentacija podnose se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: "Zahtjev za potporu - Javni poziv - Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti za 2022./2023. godinu - NE OTVARATI".


Dokumenti

JAVNI POZIV - TRAJNI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI ZA 2022./2023.