Vodič za prepoznavanje novopridošlih vrsta 

2022-12-01

U jesenskom periodu ribari, osobito u sjevernom dijelu Jadrana, počinju loviti termofilne vrste od kojih neke prvi puta vide.


Fakultet prirodnih znanosti u Puli je u sklopu projekta financiranog iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. - 2020., mjere I. 3. "Partnerstva između znanstvenika i ribara" objavio vodič za prepoznavanje novopridošlih vrsta pod naslovom "U moru promjena".

Vodič je izrađen u svrhu prepoznavanja termofilnih vrsta riba i upoznavanja s njihovim biološkim značajkama. Predstavljeno je ukupno 21 novopridošlih vrsta riba i tri vrste raka, od kojih plavi rak ima iznimni gospodarski potencijal i sve je češći u Jadranu.

Vodiče možete preuzeti na sljedećim poveznicama:


U sklopu projekta je osmišljena i Mala morska kuharica u kojoj se nalaze recepti za pripremanje ovih novih vrsta u svrhu poticanja njihove konzumacije. Termofilne autohtone i strane vrste još uvijek nisu dovoljno cijenjene na našem tržištu unatoč tomu što njihovo meso po teksturi i sastavu nimalo ne zaostaje za tipičnim vrstama koje se izlovljavaju u Istri. Poticanjem izlova i uvođenjem na tržište postigli bi se mnogostruki pozitivni učinci. Ribari bi mogli izraženije iskorištavati ovaj sezonski dostupan resurs te bi smanjenjem njihove biomase u prirodi doprinijeli očuvanju stabilnosti lokalnih ekosustava, što u konačnici može proizvesti pozitivne socioekonomske učinke.


Na mrežnoj stranici projekta se mogu pronaći dodatne informacije i edukativni materijali: https://fpz.unipu.hr/fpz/znanost_i_istrazivanja/eu_projekti/partnerstva_izmedu_znanstvenika_i_ribara/edukativni_materijali