Zahtjev za "de minimis" i druge novosti

2024-06-28

Na naslovnoj stranici Uprave ribarstva objavljena je obavijest o potporama male vrijednosti.

Pravilnik je izmijenjen u odnosu na ono što je bilo na e-savjetovanju, pa se sad odnosi na:
a) gospodarski ribolov na moru b) uzgoj bijele morske ribe i tune c) uzgoj školjkaša d) uzgoj hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba e) uzgoj toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

Novi zahtjev i popis dokumentacije nalazi se OVDJE.

Rok za predaju zahtjeva je 1. kolovoza, ali korisnici koji su Zahtjev za potporu i popratnu dokumentaciju podnijeli prije stupanja na snagu novog Pravilnika NISU OBAVEZNI podnijeti novi Zahtjev za potporu (na novom obrascu), već će se Zahtjevi za potporu koji su podneseni prema ranijim pravilnicima uzeti u obzir prilikom obrade.

U novom pravilniku je uvedena novost da se potpora može dobiti i u slučaju zamjene plovila u povlastici (članak 5. stavak 2. i 3. Pravilnika), pa onaj tko nije iskoristio tu mogućnost, može podnijeti novi zahtjev.


I za drugi pravilnik o potporama koji je objavljen u istom broju Narodnih novina je objavljena obavijest, ali budući da se tu radi o potpori iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, ova obavijest je na stranici euribarstvo.hr.

Predmet potpore sukladno Pravilniku o provedbi mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova" je naknada za premiju osiguranja na temelju polica osiguranja akvakulturnih stokova koji nadoknađuju ekonomske gubitke uzrokovane najmanje jednim od sljedećeg: prirodnim nepogodama, iznenadnim promjenama kvalitete i količine vode za koje gospodarski subjekt nije odgovoran, bolestima u akvakulturi za koje gospodarski subjekt nije odgovoran ili kvarovima ili uništenjem proizvodnih objekata za koje gospodarski subjekt nije odgovoran.

Svi koji su zainteresirani i planiraju zatražiti potporu, dužni su podnijeti Zahtjev za potporu isključivo elektronički, putem informacijskog sustava FISHNET. Poveznica na informacijski sustav FISHNET je: https://eupotpore.ribarstvo.hr/W4/EFPRA#/.

Prilikom pristupanja elektroničkom sustavu svi korisnici koji su već aktivirali svoj profil za prijavu mogu koristiti svoje korisničko ime i lozinku. Ako korisnici nemaju prethodno aktiviran svoj profil, mogu se javiti na adresu elektronske pošte: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/ 6474 314, kako bi im se dodijelilo korisničko ime i privremena lozinka potrebni za pristup sustavu.

Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza. Iznimno od navedenog roka, za police osiguranja sklopljene nakon 31. kolovoza godine "n", a za koje razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja ističe prije 1. srpnja godine "n+1", Zahtjev za potporu podnosi se u roku od 30 dana od sklapanja police, ali uzimajući u obzir da operacija ne smije biti fizički završena ili provedena u cijelosti u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno premija osiguranja ne smije biti plaćena u cijelosti te polica osiguranja mora biti važeća u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pravilnik i pripadajući obrasci i dokumentacija za predmetnu mjeru, kao i detaljne upute za pristup i korištenje sustava FISHNET dostupni su ovdje.


Onaj tko je nastavio čitati, došao je do treće novosti, da su objavljeni privremeni statistički podatci u ribarstvu i akvakulturi za 2023. godinu.

Sukladno Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti konačni podaci bit će objavljeni 20. prosinca 2024. godine.

Prema trenutno prikupljenim i obrađenim podacima, u 2023. godini ukupno je u gospodarskom ribolovu na moru iskrcano 55.187.846 kg ribe i drugih morskih organizama, od čega najveći udio pripada grupi morskih organizama mala plava riba. U prvoj prodaji zabilježena je vrijednost od 59.713.755 eura. U akvakulturi se bilježi proizvodnja od 26.686.781 kg vrijednosti 203.441.719 eura. U slatkovodnom ribolovu je ulovljeno 36.980 kg ribe.

Ukupna proizvodnja svježe ribe (obuhvaća ukupan iskrcaj ulovljene ribe u morskom i slatkovodnom ribolovu te ukupnu proizvodnju u morskoj i slatkovodnoj akvakulturi) u 2023. godini iznosi 81.911.607 kg dok je u 2022. godini iznosila 89.903.575 kg. U prosjeku udio morskog ribolova u količini proizvodnje iznosi oko 70% dok u pogledu vrijednosti iznosi oko 25%, odnosno ukupna vrijednost proizvodnje u akvakulturi je gotovo tri puta veća od vrijednosti morskog ribolova. Rezultat je to ponajviše uzgoja plavoperajne tune koja postiže veliku cijenu na Japanskom tržištu te uzgoja lubina i komarče na koje otpada više od polovice proizvodnje u akvakulturi kako u količini tako i u vrijednosti.

Ukupan iskrcaj svih komercijalno značajnih vrsta za morski ribolov na moru u 2023. godini iznosio je 55.187.846 kg dok je 2022. godine iskrcano 62.661.220 kg. Na smanjenje iskrcaja u 2023. godini (-11,9%) najviše je utjecao manji iskrcaj male plave ribe te je kod male plave ribe zabilježen iskrcaj od 49 tisuća tona dok je u 2022. godini iskrcano 56 tisuća tona. Navedeno smanjenje iskrcaja male plave ribe je očekivano jer se provode restriktivne mjere upravljanja morskim resursima za uspostavu održivog ribolova u tom segmentu. Udio iskrcaja male plave ribe u ukupnom iskrcaju i dalje je najznačajniji segment hrvatskog ribarstva te iznosi 88,7%. Gospodarski najznačajnija vrsta – srdela u ukupnom iskrcaju ima udio od 57,1%. Za 4,2% je povećan iskrcaj plavoperajne tune što je rezultat učinkovitijeg iskorištenja kvote ulova za ribare udičare.