Novosti u svibnju

2024-05-10

Nema nekih važnijih novosti, ali evo popisa svega što je objavljeno vezano za ribarstvo u zadnjih 15 dana :)

U Narodnim novinama objavljena je Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2024. godini (NN 54/2024).


Na esavjetovanju je do 5. lipnja otvoreno Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova".

Od mjera potpore nema ništa drugo novo, čeka se Pravilnik o provedbi državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi (savjetovanje je završeno 28. travnja).

Od mjera potpore, otvorena je samo Mjera IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« - do 3. lipnja 2024. O toj mjeri više informacija možete naći na našem blogu: https://www.plavariba.com/l/otvoren-natjecaj-za-mjeru-iv-3/ . Zahtjev za potporu se podnosi putem sustava FISHNET.

 

Na mrežnim stranicama Uprave za ribarstvo objavljen je popis ribarskih plovila za znanstveni monitoring u 2024. godini. Popis je izrađen na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu (Narodne novine broj 52/2023) kojim se uređuju uvjeti i način rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu te obveze zapovjednika ribarskih plovila.
Osim plovila navedenih na Popisu, uzorkovanje se provodi i na plovilima koja već sudjeluju u znanstvenom monitoringu. Ovlašteni znanstveni promatrači Instituta za oceanografiju i ribarstvo dužni su provoditi nasumično uzorkovanje na plovilima sukladno ovoj objavi. Za sva dodatna pojašnjenja i upute, djelatnici Uprave ribarstva (ekop@mps.hr) i Instituta za oceanografiju i ribarstvo (promatraci@izor.hr) stoje na raspolaganju.

Na mrežnim stranicama Uprave za ribarstvo objavljena je segmentacija ribarske flote za 2023. godinu. Pripadnost plovila određenom segmentu flote određuje se prema dominantnoj ribolovnoj tehnici i dužinskoj kategoriji plovila. Dominantna ribolovna tehnika određuje se prema broju ribolovnih dana u kojem je korištena određena vrsta ribolovnog alata. Pripadnost određenom segmentu flote je važna kod dodjele nekih mjera potpore, na primjer potpore za motore ili za trajnu obustavu (scrapping). Više o socio-ekonomskoj analizi i segmentima flote smo pisali u studenom prošle godine.